ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವಿಕೆ

 

 

  • ಹೊರರೋಗಿ ಸೇವೆ
  • ಒಳರೋಗಿ ಸೇವೆ
  • ಹಗಲುಹೊತ್ತಿನ ಆರೈಕೆ
 

ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ @ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು , ಭಾರತ