ತಪಾಸಣೆಗಳು

 

 

  • ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ
  • ರೋಗನಿದಾನಶಾಸ್ತ್ರ
  • ಮಿಣಿಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ
  • ರೇಡಿಯೋ ರೋಗನಿರ್ಣಯ
  • ಪರಮಾಣುಪಪ್ಪು ಔಷಧ
>

ತ್ವರಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ @ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು , ಭಾರತ